Zbiorniki przeciwpożarowe – właściwości i funkcje

zbiorniki p.poż

Ochrona mienia przed ogniem to obecnie zaawansowane systemy przeciwpożarowe, które nie tylko mają za zadanie minimalizować ryzyko pojawienia pożarów, ale również miedzy innymi zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się tego żywiołu. Zawsze jednak konieczny jest dostęp do wody, ponieważ to przy jej udziale gasi się ogień. W wielu przypadkach konieczne są zbiorniki przeciwpożarowe.

Kiedy potrzebne są zbiorniki przeciwpożarowe?

Zbiorniki p.poż to pojemniki, w których magazynowana jest woda na ewentualność wystąpienia pożaru. Oczywiście nie zawsze są one konieczne – jest to ściśle określone prawnie i zależne od tego, czy dany budynek ma zapewniony dostęp do odpowiedniej ilości wody. Zgodnie z przepisami należy zapewnić dostęp do wody o wydajności co najmniej 10 dm^3. Jeśli nie jest to możliwe, to konieczne jest zastosowanie zbiornika przeciwpożarowego. Woda, która magazynowana jest w takim zbiorniku, może służyć zarówno do gaszenia ognia wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Często stają się także dodatkowym źródłem wody dla strażaków.

Rodzaje zbiorników przeciwpożarowych

Przede wszystkim wszystkie zbiorniki p.poż muszą spełniać określone normy – projektuje się je zgodnie z wymogami polskimi i światowymi oraz standardami jakości i bezpieczeństwa. Istotny jest więc nie tylko ich kształt i pojemność, ale również materiał, z jakiego zostaną wykonane. Z tego też względu zbiornik p.poż może różnić się po pewnymi względami. Jeśli chodzi o pojemność zbiornika, to jest ona również określona prawnie, zależna od określonych czynników i może być różna dla innych obiektów. W przepisach jest to określone między innymi kubaturą budynku oraz wielkością powierzchni, na której się znajduje budynek.

Zbiorniki przeciwpożarowe – z jakiego materiału?

Niewątpliwe istotną kwestią jest to, z jakiego materiału zostanie wykonany zbiornik przeciwpożarowy. Wyróżnia się między innymi zbiorniki p.poż wykonane ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz żelbetonu. Pod uwagę bierze się przede wszystkim szczelność, wytrzymałość i odporność na różnorodne czynniki, w tym pogodowe.

Zbiornik przeciwpożarowy może także różnić się ze względu na usytuowanie. Wyróżnia się wśród nich zbiorniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Te pierwsze mogą być usytuowane na ziemi oraz pod ziemią. Ponadto istnieją także zbiorniki na wodę, które znajdują się wewnątrz budynków. Rodzaj zastosowanego materiału ma więc duże znaczenie, jeśli chodzi o lokalizację zbiornika – te umieszczone na zewnątrz na pewno muszą być bardziej odporne na działanie różnorodnych czynników, takich m.in. jak korozja.